top of page

hvor hvordan hvorfor

glob03.png

Fremtidens opplevelser

En annerledes nisje...


Turistindustrien vokser og det er de ugjestmilde områder i Arktis og Antarktis som er interessante. Polarturisme er BIG business.

Svalbard og de russiske øygruppene Franz Josef Land føyer seg inn i en global trend der turistindustrien inntar polare strøk. Eventyrere betaler til nå hundretusener av kroner for å få polardrømmen oppfylt.

I sesongen 2005/2006 var det nærmere 30.000 Antarktis-turister. Det er en dobling fra tidligere år, men ASOC (Antarctic and Souther Ocean Coalition) hevder at antall turister kan komme opp i 100.000 pr. år innen år 2016 hvis utviklingen fortsetter. På dette området vil Global Explorer kunne være løsningen for en meget lukrativ løsning for å tilby turistene det som ønskes.

glob11.png

Global Explorer - GREEN SEA SOLUTIONS

Med dette konseptet ønsker jeg å rette fokus på miljøvennlig teknologi for reiseliv i isbelagte farvann.

Arktis og Antarktis er den største villmark på jorden, upåvirket av store menneskelige aktiviteter. 
Følgelig har disse unike og uberørte omgivelser vært gitt spesiell beskyttelse. 
Videre er disse områder ugjestmilde, uforutsigbare og potensielt farlige.

Alle aktiviteter i Arktis og Antarktis bør derfor planlegges og gjennomføres med både miljøvern og sikkerhet i tankene.

i henhold til artikkel 194 i FN-konvensjonen om Law of the Sea (UNCLOS) er alle stater som er involvert i arktisk skipsfart i fellesskap ansvarlig for å opprettholde sikkerheten til navigering og beskyttelse av miljøet i regionen.

Canadiske og russiske myndigheter har, og vil fortsatt i fremtiden, sette enda mer krav til de skip som skal inn i isbelagte farvann. Verdens maritime makt-  IMO har utstedt strenge retningslinjer for skip som skal inn i arktiske isdekkende områder.

Svært få av dagens cruiseskip er designet for å seile i polare strøk, og mangler isklasse i det hele tatt utenfor det laveste Ice 1C.

På dette området og mange flere er det Global Explorer vil vise seg å være løsningen!

Omfanget av en ulykke der et passasjerskip er involvert, er kanskje ikke fullt ut forstått. Ved tidligere ulykker har det heldigvis vært andre skip i nærheten som har vært i stand til å yte assistanse.

Med dette prosjektet er meningen at skip som ønsker å seile inn i områder hvor det er langt til nærmeste organiserte redning, skal så langt som mulig være selvforskynt med tanke på overlevelse og sikkerhet av miljøet. Løsningen på utfordringene knyttet til seilas i polarområdene er et skip som er utformet for å takle disse problemene ...

Løsningen er GLOBAL EXPLORER!

Gjennomsnittsalderen på de tidligere tilgjengelige nasjonale og internasjonale skip i turisttrafikken er etter hvert svært høy, og i tillegg drives disse fram med til dels svært så gammel teknologi. Norges bidrag her er "tungoljeforbud" for å få til en mer bærekraftig polarturisme. Og med GLOBAL EXPLORER vil NY teknologi kunne bringe turister på LUKSURIØS og SIKKER miljøvennlig måte til de nye områdene:

Det er hit den moderne turist og forsker vil reise!

glob26.png

Tomorrows Icebreaker Explorer Ship! The difference lies in the design!

Deep Sea Adventures.  /  The most advanced tourist submarine dome available.

Arctic areas of Norway (Svalbard), East- South- and West coast of Greenland, Canadian Arctic, Antarctic, The highlight is the late summer sailing to the NORH POLE... Possibly Northwest/Northeast passage to Alaska/Bering Sea, Franz Josef Land, Atlantic or Pacific Transit cruises

Teknologisk utvikling

I tillegg til forsøkene på å høyne sikkerhetsnivået på skip som opererer i Arktis har skipsdesigners gjort viktige fremskritt innen skipsdesign som forbedrer skipenes ytelser, effektivitet og økonomi.

Tradisjonell teknologi for isbrytere er basert på spesielle baugformer, belegg for skroget som gir lav friksjon og luftboble- eller krengningssystemer.

Den nyeste teknologien er basert på baugpropeller og styrepropeller (trustere) for manøvrering og fremdrift. Ved utprøving under forhold med førsteårsis (sesongis) reduserte den nye teknologien motstanden i isen med mellom 40 og 50 prosent. Noe som i sin tur innebærer lavere operasjonelle kostnader og kortere seilingstid.

glob10.png

Ytelsene til skip i isfritt hav er også viktig. De tradisjonelle isbryternes skrogform er et kompromiss mellom isbryting og ytelser ved seiling i åpent hav. En vanlig baug på en isbryter mister mellom 10 og 20 prosent av drivstoffeffektiviteten i åpent hav sammenlignet med det normale for havgående skip.


Skipsverftet Aker Finnyards har utviklet et unikt konsept for fartøy der dette kan brukes i to ulike modus. Ett for seiling i åpent hav og ett for seiling i islagte hav. Konseptet her DOUBLE ACTING SHIP.

Skipets baug er optimalisert for forhold på åpent hav, mens hekken er utformet for isbryting.

Med andre ord: Når skipet opererer i isbrytermodus styres det med hekken først og med elektrisk drevne styrepropeller som kalles Azipod.


Aker Finnyeards bygget en 106.000 dwt Double Acting Tanker og utstyrte den med en 16 MW Azipod fremdriftsenhet.
Fartøyet navigerte uten problemer under alle isforhold i Østersjøen. Under forsøk med seiling i Arktis gikk i 2003 skipet gjennom isrygger på 3 meters tykkelse uten problemer.

I tillegg har testresultater vist at denne type skip kan oppnå energibesparelser på opp til 50 prosent!!

bottom of page