top of page

FAKTA INFO

Global Explorer - Et kvantesprang...

Main particulars:

Length overall appr. : 155 m.
Length between P.P : 136,4 m.
Breadth Mld : 23,5 m.
Draft summer : 6 m.
Pax : 500
Crew : 110 - flagg ?

Service speed 18 knots, range 13.000 n.m. or endurance about 30 days cruise. In ice covered waters LNG, diesel electric propulsion in open waters.
 

Dette er et prosjekt utarbeidet av Kaptein Arne Ernstsen. Det virkelige budskap i disse presentasjonssider er ikke hva som er vist, men hva slags inntrykk du sitter tilbake med.

Hvis mine tanker og ideer, mitt kvantesprang, fremtidens opplevelser skulle være av interesse, så stiller jeg meg gjerne til disposisjon.

- Newfoundland forsknings cruise...

- Inn i Nordvestpassasjen...

- Inn i Nordøstpassasjen...

- Gjennom Nordvest-/Nordøst passasjen og ut i Beringstredet til f.eks. Alaska, Anchorage, Vancouver, San Fransisco etc... Tokyo Japan.

- Svalbard rundt...

- Explorer Cruise til de russiske øygruppene Franz Josef Land (som en gang tilhørte Norge)...

- Cruise Vest/Øst Grønland...

- Til Nordpolen på sensommeren, Highlight - To the top of the world...

- Norske fjorder vinterstid, Northern light...

- Til varmere strøk...

VRAK/ROV - Cruise til kjente spektakulære vrakposisjoner ... Scharnhorst utenfor Nordkapp m.m.

bottom of page